Watkostdebouwvaneenhuurwoning

Watkostdebouwvaneenhuurwoning

Platform voor kennisuitwisseling en benchmarken van nieuwbouw- en renovatieprojecten van corporaties

Watkostdebouwvaneenhuurwoning is een platform waarop deelnemende woningcorporaties kennis en informatie delen over nieuwbouw- en woningverbeteringsprojecten. De database bevat informatie van alle projecten van de circa 40 deelnemende corporaties over de kwaliteit, kosten, exploitatie en het planproces. De database wordt gebruikt om te zoeken naar referentieprojecten, als benchmark voor projecten en de projectenportfeuille en als monitor. De geabstraheerde en geanonimiseerde data worden ook ingezet voor onderzoek en advies, bijvoorbeeld om de bouwkosten van modulaire projecten te analyseren.

Verplaatsbare en modulair gebouwde woningen zijn een specifiek thema voor Watkostdebouwvaneenhuurwoning. De projectendatabase is daarmee een bron voor corporaties om te zoeken naar referenties. Daarnaast heeft Watkostdebouwvaneenhuurwoning meegewerkt aan verschillende publicaties over dit thema en meerdere activiteiten georganiseerd. Voorbeelden zijn het onderzoek naar de bouw van tijdelijke woningen voor het ministerie, de brochure verplaatsbare woningen bouwen voor Aedes, drie minicongressen en een rekenmodel voor de businesscase van verplaatsbare woningen.

Contactpersoon

Thijs Luijkx
Eigenaar
06 44219940
Artikelen

Geactualiseerde Aedes-brochure: verplaatsbare woningen bouwen

Watkostdebouwvaneenhuurwoning en het Expertisecentrum Flexwonen hebben de Aedes-brochure Verplaatsbare woningen bouwen geactualiseerd. Download de brochure met stappenplan, voorbeeldprojecten en een lijst met bouwers