Criteria WSW voor flexwoningen

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) dat de leningen van woningcorporaties borgt publiceerde aanvullende criteria voor flexwoningen

De website van het WSW zegt daarover:

Flexwoningen worden politiek en bestuurlijk aangedragen als een van de oplossingen voor de woningnood. WSW wil hieraan uiteraard bijdragen. Tegelijkertijd willen we graag vanuit onze rol inzicht hebben in de risico’s van deze tijdelijke woningen voor individuele corporaties en voor het borgstelsel.

Voor corporaties die over flexwoningen beschikken heeft WSW op zijn website nadere informatie gepubliceerd over:

  • De reden voor het opvragen van deze informatie
  • De wijze waarop wij corporaties vragen de eigendomssituatie van flexwoningen te interpreteren en toe te passen.

Hier treft u de aanvullende_criteria_flexwoningen

Noot van de redactie: hoewel de term flexwoningen wordt gebruikt, hebben deze aanvullende criteria van het WSW alleen betrekking op verplaatsbare woningen en niet op flexwoningen die door transformatie in bestaand vastgoed worden gerealiseerd of die in permanente nieuwbouw tot stand komen.

Datum
26 juni 2022
Dossiers
Verplaatsbare woningen
Wilt u op de hoogte gehouden worden door platform modulaire bouw meld u dan aan voor onze nieuwsbrief