Verplaatsbare woningen

Modulaire woningen zijn vaak verplaatsbaar. Dat biedt kansen om gebruik te maken van locaties die maar tijdelijk beschikbaar zijn, of om oplossingen te bieden voor tijdelijke woonvraagstukken. Alle kennis en informatie over verplaatsbare woningen op één plek.

Verplaatsbare woningen zijn woningen die eenvoudig te verplaatsen zijn. Sinds 2015 worden ze steeds meer gebouwd, bijna altijd modulair. Verplaatsbare woningen staan vaak op tijdelijke locaties voor 10 tot 25 jaar. De woningen moeten voldoen aan het bouwbesluit voor tijdelijke gebouwen, maar voldoen in de praktijk steeds vaker aan het bouwbesluit voor permanente woningen.

Het bouwen en exploiteren van verplaatsbare woningen is op verschillende punten anders dan bij permanente woningen. Hoe werkt dat, welke RO-procedures kunnen gevolgd worden, hoe ziet de businesscase van een verplaatsbare woning eruit en wat zijn de ervaringen tot nu toe?

Het kabinet zet vol in op verplaatsbare woningen als een van de manieren om snel extra woningen te bouwen. Er zijn verschillende regelingen waar gemeenten en opdrachtgevers gebruik van kunnen maken. Ook wordt nagedacht over faciliteiten om het risico van verplaatsing te dempen.

In dit dossier brengen we de informatie over verplaatsbare woningen bij elkaar. U kunt ook direct bij ons terecht met vragen over verplaatsbare woningen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op of brengen u direct in contact met de organisatie in ons netwerk die u verder kan helpen.

Stel hier uw vraag over verplaatsbare woningen