Contouren financiële herplaatsingsgarantie voor verplaatsbare woningen

De Kamer is geïnformeerd over de contouren van de financiële herplaatsingsgarantie voor verplaatsbare woningen. Investeerders kunnen plannen alvast ijken op deze contouren.

De Kamer is geïnformeerd over de contouren van de financiële herplaatsingsgarantie voor verplaatsbare woningen. De regeling bevat prikkels om tijdig te sturen op herplaatsing bij zowel de investeerder, de gemeente en het Rijk. De nog op te zetten Marktmeester neemt de woningen over indien de betrokken partijen geen alternatieve locatie kunnen vinden. De woningen worden in dat geval overgenomen tegen 70% van de marktwaarde, waarbij de investeerder, de gemeente en het Rijk garant staan voor respectievelijk 15%, 25% en 60% van deze waarde.

De contouren zijn afgestemd met Aedes en de VNG. De regeling staat open voor alle investeerders die verplaatsbare woningen ontwikkelen met een huur onder liberalisatiegrens. Het Rijk verwacht dat vooral corporaties gebruik zullen gaan maken van de regeling.

De regeling is nog niet definitief. Inschrijvingen kunnen pas plaatsvinden als de ministerraad akkoord is met de definitieve regeling. Wel kunnen investeerders alvast plannen ijken op de vastgestelde contouren. De regeling wordt komende periode uitgewerkt op technisch financieel-juridische punten. Onderdeel daarvan is een onderbouwing van de kans dat beroep wordt gedaan op de garantie en de inschatting van de marktwaarde op het moment dat de aanspraak wordt gedaan. Hiervoor is een expert judgement gevraagd aan Ortec Finance.

De Kamerbrief en bijlagen staan op de site van de Rijksoverheid

Kamerbrief over financiële herplaatsingsgarantie voor versnelling tijdelijke huisvesting, 6 december 2022

Datum
7 december 2022
Dossiers
Businesscase, Verplaatsbare woningen
Betrokken partijen
Volkshuisvesting Nederland, Aedes
Wilt u op de hoogte gehouden worden door platform modulaire bouw meld u dan aan voor onze nieuwsbrief