Volkshuisvesting Nederland

Volkshuisvesting Nederland

De minister voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening is een minister zonder portefeuille die bij de formatie van het kabinet-Rutte IV is gecreëerd. De post valt onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikelen

Contouren financiële herplaatsingsgarantie voor verplaatsbare woningen

De Kamer is geïnformeerd over de contouren van de financiële herplaatsingsgarantie voor verplaatsbare woningen. Investeerders kunnen plannen alvast ijken op deze contouren.