Aedes

Aedes

Vereniging van woningcorporaties

Aedes is de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland en draagt eraan bij dat 28.000 medewerkers bij 262 corporaties optimaal hun werk kunnen doen. Woningcorporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. Samen ongeveer een derde van de Nederlandse woningvoorraad.

Aedes behartigt de belangen van de (aangesloten) corporaties in Den Haag en Brussel en onderhoudt contacten met overheden op alle niveaus en met uiteenlopende stakeholders. Daarnaast zorgt Aedes via inhoudelijke programma’s en projecten ervoor dat de corporatiesector zich continu ontwikkelt, waar nodig versnelt, kennis uitwisselt en leert van elkaar. Aedes biedt een platform waar leden elkaar ontmoeten, ideeën uitwisselen, visies en producten ontwikkelen.

Contactpersoon

Gegevens

Koningin Julianaplein 10
2595 AA Den Haag
0882333700
Artikelen

Snellere nieuwbouw door modulaire woningen met typegoedkeuring

Zes bedrijven die modulaire woningen bouwen, kregen een typegoedkeuring. Met deze goedkeuring hoeven de woningen niet meer in elk project te worden getoetst aan de wettelijke vereisten. De vergunningverlening verloopt sneller en gemeenten hebben minder capaciteit nodig. Zo kan nieuwbouw sneller en goedkoper worden gerealiseerd. Martin van Rijn, voorzitter van Aedes, en Jacos van Zelst, programmadirecteur Versnelling tijdelijke huisvesting bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, reikten de typegoedkeuring uit.

Inkooptraject Aedes voor 8.000 flexwoningen

Hoe staat het met het inkooptraject van Aedes voor 8.000 flexwoningen? Pieter Schipper van Aedes en Michelle van Dijk het ministerie van BZK vertellen u meer.

Contouren financiële herplaatsingsgarantie voor verplaatsbare woningen

De Kamer is geïnformeerd over de contouren van de financiële herplaatsingsgarantie voor verplaatsbare woningen. Investeerders kunnen plannen alvast ijken op deze contouren.

Geactualiseerde Aedes-brochure: verplaatsbare woningen bouwen

Watkostdebouwvaneenhuurwoning en het Expertisecentrum Flexwonen hebben de Aedes-brochure Verplaatsbare woningen bouwen geactualiseerd. Download de brochure met stappenplan, voorbeeldprojecten en een lijst met bouwers