Businesscase

De businesscase van verplaatsbare woningen is inherent anders dan bij een permanente woning, door de verplaatsing. Wat zijn de belangrijkste risico's en aan welke knoppen kan je draaien? Dit dossier biedt praktische aanknopingspunten en een standaard rekenmodel om samen te bespreken hoe tot een haalbaar project te komen.