Industrieel bouwen en de arbeidsmarkt

Uit onderzoek van het EIB blijkt dat industrialisatie leidt tot een verschuiving van handwerk naar een meer geautomatiseerd proces. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen elementen- en modulebouw. De kosten verschuiven van arbeid naar hogere kapitaalkosten waardoor per saldo een reductie van 8% van de bouwkosten gerealiseerd kan worden als het proces in hoge mate geïndustrialiseerd is.

Industrieel bouwen wordt vooral toegepast bij woningbouw en daarbinnen met name bij de bouw van betaalbare woningen. Voordelen van industrieel bouwen zijn:

  • Reductie van ontwerpkosten
  • Reductie van de inzet van arbeidskrachten
  • Snellere bouwtijd op locatie
  • Hogere bouwtechnische kwaliteit
  • Meer kapitaalkosten door benodigde investeringen

Het EIB komt industrieel bouwen vooral tegen bij projecten met meer dan 20 woningen, met minder dan 6 bouwlagen en bij de bouw van verplaatsbare woningen. In dat laatste geval is meestal sprake van modulaire bouw.

Bij een productie van 80 duizend woningen levert industrieel bouwen een reductie op van vijf en een half duizend voltijdbanen.

Het volledige rapport is te downloaden op de site van het EIB

 

Datum
26 mei 2023
Dossiers
Businesscase, Onderzoek
Betrokken partijen
EIB
Wilt u op de hoogte gehouden worden door platform modulaire bouw meld u dan aan voor onze nieuwsbrief