Woonkwaliteitsplan Flexwonen

Vlot Architecten uit Den Haag ontwikkelde in opdracht van het College van Rijksadviseurs (Rijksbouwmeester) een woonkwaliteitsplan voor flexwonen. Dit woonkwaliteitsplan heeft als doel de kwaliteit van flexibele woonontwikkelingen te verhogen. De opstellers zeggen daar zelf over:

“Laten we als ontwerpers, bouwers, gemeenten en woningcorporaties, met elkaar de lat hoog leggen en altijd streven naar het beste project. De definitie van een hoge kwaliteit is wat ons betreft de optelsom van passende keuzes op uiteenlopende thema’s. Keuzes die de woon- en leefkwaliteit van de eindgebruiker ten goede komen.

Het is van essentieel belang om bewuste keuzes te maken en elk thema de aandacht te geven die het verdient. We zien in de markt geleidelijk aan meer modulaire bouwers die werken aan duurzame concepten qua materialisatie, energieconsumptie, carbon footprint en bruikbaarheid. Naar ons idee is er nog aanzienlijke winst te behalen met betrekking tot alles rondom de module. Daar gaat het woonkwaliteitsplan voornamelijk over.”

Het behandelt vijf hoofdthema’s. Vier daarvan worden kort en op hoofdlijnen besproken, waarna de nadruk wordt gelegd op het thema “Ruimtelijk”. Dit hoofdthema is opgedeeld in zes subthema’s, die elk in afzonderlijke paragrafen worden behandeld. Elke paragraaf belicht specifieke, inspirerende ideeën en concrete aanbevelingen voor nieuwe ontwikkelingen. Dit woonkwaliteitsplan beoogt het voor diverse disciplines die zich bezighouden met de ontwikkeling van flexwonenprojecten eenvoudiger te maken om elk project met een hoogwaardige kwaliteit op te leveren.

Download hier het Woonkwaliteitsplan Flexwonen

Datum
24 januari 2024
Dossiers
Ontwerpen, Verplaatsbare woningen
Betrokken partijen
Vlot Architecten
Wilt u op de hoogte gehouden worden door platform modulaire bouw meld u dan aan voor onze nieuwsbrief