Expertisecentrum Flexwonen

Expertisecentrum Flexwonen

Het Expertisecentrum Flexwonen zet zich in om meer en betere huisvesting tot stand te brengen voor spoedzoekers en starters die behoefte hebben aan snel beschikbare, betaalbare woonruimte

Het Expertisecentrum Flexwonen zet zich in om meer en betere huisvesting tot stand te brengen voor spoedzoekers en starters die behoefte hebben aan snel beschikbare, betaalbare woonruimte; een flexibele schil in de woningmarkt. Het geeft informatie via de website flexwonen.nl en via nieuwsbrieven, doet onderzoek naar de huisvestingsvraag van deze doelgroepen en adviseert gemeenten, corporaties en marktpartijen over strategie, beleid en realisatie.

Contactpersoon

Johan van der Craats
directeur
06-40234077

Gegevens

Johannes Geradtsweg 25
Hilversum
1222 PL
06-10927006 / 06402340077
Artikelen

Snellere nieuwbouw door modulaire woningen met typegoedkeuring

Zes bedrijven die modulaire woningen bouwen, kregen een typegoedkeuring. Met deze goedkeuring hoeven de woningen niet meer in elk project te worden getoetst aan de wettelijke vereisten. De vergunningverlening verloopt sneller en gemeenten hebben minder capaciteit nodig. Zo kan nieuwbouw sneller en goedkoper worden gerealiseerd. Martin van Rijn, voorzitter van Aedes, en Jacos van Zelst, programmadirecteur Versnelling tijdelijke huisvesting bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, reikten de typegoedkeuring uit.

Snellere bouwplantoets: typegoedkeuring modulaire woningen van start

Zeven modulaire woningbouwers zijn gestart met een pilotproject om tot typegoedkeuring van hun woningconcepten te komen. Barli, Daiwa, Hodes, De Groot Vroomshoop, De Meeuw, Startblock en Ursem verwachten met het uit te reiken KOMO-attest met-product-certificaat hun projecten straks veel sneller door de bouwplantoetsen heen te loodsen.

Geactualiseerde Aedes-brochure: verplaatsbare woningen bouwen

Watkostdebouwvaneenhuurwoning en het Expertisecentrum Flexwonen hebben de Aedes-brochure Verplaatsbare woningen bouwen geactualiseerd. Download de brochure met stappenplan, voorbeeldprojecten en een lijst met bouwers