W/E adviseurs

W/E adviseurs

W/E adviseurs helpt de landelijke overheid, gemeenten, corporaties, vastgoedbeleggers en hun ketenpartners bij het verduurzamen van gebouwen en gebieden.

Gegevens

Utrecht en Eindhoven
030 6778777 of 040 2358450
Artikelen

Modulaire woningbouw lijkt tot minder stikstofuitstoot te leiden

Stikstof kan een show-stopper zijn voor woningbouwplannen, vooral nabij kwetsbare natuurgebieden. Het is aannemelijk dat de stikstofuitstoot veel lager is bij modulair gebouwde projecten. De verkennende studie van W/E adviseurs lijkt deze aanname te staven.

Leren van jarenlange ervaring met circulariteit - Update/terugblik

Vandaag was alweer de tweede bijeenkomst in serie 'Aan de slag met modulair bouwen'. Deze keer met als thema het leren van jarenlange ervaring met circulair bouwen. Want verschillende modulaire bouwers namen al modules terug om ze daarna opnieuw in te zetten lang voordat de term circulair in zwang raakte. Zo ook de De Meeuw die hiermee begonnen is tijdens de oliecrisis in de jaren '70 van de vorige eeuw, aldus directeur woningbouw Jorrit Heuts.