Leren van jarenlange ervaring met circulariteit – Update/terugblik

Vandaag was alweer de tweede bijeenkomst in serie 'Aan de slag met modulair bouwen'. Deze keer met als thema het leren van jarenlange ervaring met circulair bouwen. Want verschillende modulaire bouwers namen al modules terug om ze daarna opnieuw in te zetten lang voordat de term circulair in zwang raakte. Zo ook de De Meeuw die hiermee begonnen is tijdens de oliecrisis in de jaren '70 van de vorige eeuw, aldus directeur woningbouw Jorrit Heuts.

Naast een toelichting op de circulaire aanpak van De Meeuw ging Roy Venhuizen van W/E adviseurs meer in brede zin in op de circulaire aspecten van modulair bouwen. Hij wees de weg in het oerwoud aan indicatoren voor circulariteit. Als klap op de vuurpijl deelde hij de bevindingen van een verkenning naar de stikstof impact van modulair gebouwde projecten. Dit onderzoek indiceert dat modulair bouwen de helft minder stikstof uitstoot dat traditioneel bouwen, op basis van enkele projecten. De resultaten worden op korte termijn gedeeld op deze website.

De laatste presentatie ging over het project NDW21 in Nijmegen. Op dit voormalige bedrijfsterrein worden 500 verplaatsbare woningen gebouwd voor vier corporaties. De projectontwikkelaar van de gemeente, Henk van Ramshorst, heeft laten zien hoe dit plan in relatief korte tijd ontwikkeld werd.

Programma

Circulariteit is een containerbegrip aan het worden. Alles en iedereen is opeens circulair. Maar zo nieuw is het niet. De Meeuw bouwt al jaren tijdelijke gebouwen en neemt deze ook terug. Niet alleen voor hergebruik als complete module, maar ook voor de grondstoffen. Wat kunnen we leren van de jarenlange ervaring met circulair bouwen avant la lettre?

Op woensdagmiddag 15 februari organiseert het Platform Modulaire Woningbouw hierover een bijeenkomst bij De Meeuw Nezzt, Industrieweg 8 in Oirschot. Namens de Meeuw Nezzt nemen Jorrit Heuts en Paul Megens u mee in de jarenlange ervaring van met circulair bouwen avant la lettre.

Modulair bouwen is ook om een andere reden duurzaam. Het is de oplossing voor stikstofgevoelige locaties omdat de bouw bijna geheel in de fabriek plaatsvindt. W/E adviseurs heeft de stikstofbelasting van verschillende modulaire woningbouwprojecten voor u op een rij gezet. Ook gaat Geurt Donze van W/E adviseurs in bredere zin in op circulariteit en modulaire woningbouw.

De middag wordt afgesloten met een presentatie over het project NDW21. Hier worden circa 500 verplaatsbare woningen gerealiseerd in opdracht van de gemeente Nijmegen, Talis/Woongenoot, Portaal, SSH& en Woonwaarts. Kenmerkend voor NDW21 is dat de woningen na 20 jaar een nieuwe bestemming krijgen en dus heel goed verplaatsbaar zijn. Het project is in hoog tempo tot stand gekomen. De gemeentelijk projectleider Henk van Ramshorst legt uit hoe ze dit voor elkaar hebben gekregen.

12.00     Inloop met lunch

13.00     Welkom en introductie door de dagvoorzitter

13.10     Over het herplaatsen van tijdelijk vastgoed

Door: Jorrit Heuts, directeur woningbouw en Paul Megens, hoofd inkoop beiden van De Meeuw Nezzt

13.45     (Bijna) Stikstofvrij bouwen en de circulariteit van modulaire bouw

Door: Roy Venhuizen, W/E adviseurs

14.20     500 circulaire verplaatsbare woningen in Nijmegen

Door: Henk van Ramshorst, projectleider gemeente Nijmegen

14.50     Koffie

15.15     Rondleiding door de fabriek van De Meeuw Nezzt

16.30     Borrel

 

 

Datum
15 februari 2023
Dossiers
#Hoedan, Duurzaamheid en circulariteit
Betrokken partijen
De Meeuw, Gemeente Nijmegen, W/E adviseurs
Wilt u op de hoogte gehouden worden door platform modulaire bouw meld u dan aan voor onze nieuwsbrief