#Hoedan

Praktische tips voor ontwerpers, gemeenten, opdrachtgevers en andere betrokken partijen om aan de slag te kunnen met modulair bouwen

Modulair bouwen is een relatief nieuwe manier om woningen te realiseren. Dit vraagt om een andere benadering van de planontwikkeling. In dit dossier zijn ervaringen en concrete tips verzameld van modulair gebouwde projecten vanuit verschillende invalshoeken. In een aantal artikelen wordt geschetst hoe je morgen aan slag kan met modulair bouwen als stedenbouwer, architect, gemeente en als opdrachtgever.