Artikelen

Mist u informatie?

Meldt hier relevante content voor het platform modulaire woningbouw

Neem contact op

Snellere nieuwbouw door modulaire woningen met typegoedkeuring

Zes bedrijven die modulaire woningen bouwen, kregen een typegoedkeuring. Met deze goedkeuring hoeven de woningen niet meer in elk project te worden getoetst aan de wettelijke vereisten. De vergunningverlening verloopt sneller en gemeenten hebben minder capaciteit nodig. Zo kan nieuwbouw sneller en goedkoper worden gerealiseerd. Martin van Rijn, voorzitter van Aedes, en Jacos van Zelst,…

Marjet Rutten: verlaag je CO2 uitstoot

Marjet Rutten zette de wet- en regelgeving op een rij waarmee de bouw de komende tijd te maken krijgt.

Woonkwaliteitsplan Flexwonen

Vlot Architecten uit Den Haag ontwikkelde in opdracht van het College van Rijksadviseurs (Rijksbouwmeester) een woonkwaliteitsplan voor flexwonen. Dit woonkwaliteitsplan heeft als doel de kwaliteit van flexibele woonontwikkelingen te verhogen. De opstellers zeggen daar zelf over:

Ruimtelijke kwaliteit bij industriële woningbouw

Het College van Rijksadviseurs en de Federatie Ruimtelijke kwaliteit publiceerden een Architectonisch kader voor ruimtelijke kwaliteit bij industriële woningbouw.

Rekenmodel verplaatsbare woningen

Door de grote behoefte aan nieuwe woningen is de aandacht voor flexibele, verplaatsbare woningen sterk toegenomen. De businesscase van projecten met verplaatsbare woningen ziet er anders uit dan die van reguliere nieuwbouwprojecten. Dat komt vooral doordat de tweede exploitatietermijn en latere exploitatietermijnen ongewis en variabel zijn. Zowel bij gemeenten, corporaties als andere beleggers speelt de…

Frits Palmboom: ‘Mijn zorg is de enorme nadruk op snelheid bij fabrieksmatig bouwen’

Huidige bouwsystemen schieten vaak tekort om de ruimtelijke kwaliteit van fabriekswoningen te waarborgen, waarschuwt stedenbouwkundige Frits Palmboom.

Brochure “Woningconcepten en hun prestaties”

Begin oktober verscheen de brochure “Woningconcepten en hun prestaties”, die inzicht geeft in de circulariteit van verschillende woningconcepten, waaronder meerdere modulair gebouwde woningen.

Snellere bouwplantoets: typegoedkeuring modulaire woningen van start

Zeven modulaire woningbouwers zijn gestart met een pilotproject om tot typegoedkeuring van hun woningconcepten te komen. Barli, Daiwa, Hodes, De Groot Vroomshoop, De Meeuw, Startblock en Ursem verwachten met het uit te reiken KOMO-attest met-product-certificaat hun projecten straks veel sneller door de bouwplantoetsen heen te loodsen.

Inkooptraject Aedes voor 8.000 flexwoningen

Hoe staat het met het inkooptraject van Aedes voor 8.000 flexwoningen? Pieter Schipper van Aedes en Michelle van Dijk het ministerie van BZK vertellen u meer.

Houtbouw: goed voor het klimaat, gunstig voor de stikstof-problematiek!

Woningcorporatie Woonwaard realiseert in Heerhugowaard een complex van 59 woningen.

Onderzoek toont aan: 50% minder CO2-uitstoot door modulaire bouw

Modulaire bouw zorgt voor 50 procent minder CO2-uitstoot, vergeleken met traditionele bouw. Dat blijkt uit een analyse van de CO2 voetafdruk van Daiwa House Modular Europe.

Lessen uit Japan: industrieel bouwen zonder saai te worden

De combinatie van een enorm woningtekort én een gebrek aan gekwalificeerd personeel leidde in het na-oorlogse Japan tot een industrialisatieslag in de woningbouw. De grootste bouwers van Japan laten per jaar tienduizenden woningen van de lopende band rollen.

PBL: versnelling flexwoningbouw om woningtekort te verlichten blijkt lastig

Het snel neerzetten van tijdelijke woningen die de dringende woningnood moeten verlichten wordt bemoeilijkt door verschillende factoren, waaronder personeelsgebrek en … Continued

Criteria WSW voor flexwoningen

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) dat de leningen van woningcorporaties borgt publiceerde aanvullende criteria voor flexwoningen