Overzicht artikelen in Geen categorie

Milieuwinst industrieel bouwen

Industriële woningbouw leidt tot een indicatieve CO2-reductie van 19-38 kg CO2 / m² BVO, in vergelijking met een traditionele manier van bouwen. Percentueel is dit een reductie van 25-50% . De winst is hetgrootst bij 3D modulaire bouw. En de milieuwinst van industrieel bouwen ten opzichte van traditioneel bouwen komt niet goed naar voren in…

Interview met Rob Wesselink – rudy uytenhaak + partners architecten

“Als je inzoomt op ontwerpopgaves bevatten die vaak zo’n 80% repeterende onderdelen. Wanneer je zorgt voor een grote mate van standaardisatie in deze onderdelen houd je tijd over voor de uitwerking van de elementen die echt waarde toevoegen. Tegelijkertijd blijf je het product (de 80%) steeds verder fijn slijpen en verbeteren. Voor dat perfectioneren van…

Snellere nieuwbouw door modulaire woningen met typegoedkeuring

Zes bedrijven die modulaire woningen bouwen, kregen een typegoedkeuring. Met deze goedkeuring hoeven de woningen niet meer in elk project te worden getoetst aan de wettelijke vereisten. De vergunningverlening verloopt sneller en gemeenten hebben minder capaciteit nodig. Zo kan nieuwbouw sneller en goedkoper worden gerealiseerd. Martin van Rijn, voorzitter van Aedes, en Jacos van Zelst,…

Marjet Rutten: verlaag je CO2 uitstoot

Marjet Rutten zette de wet- en regelgeving op een rij waarmee de bouw de komende tijd te maken krijgt.

Woonkwaliteitsplan Flexwonen

Vlot Architecten uit Den Haag ontwikkelde in opdracht van het College van Rijksadviseurs (Rijksbouwmeester) een woonkwaliteitsplan voor flexwonen. Dit woonkwaliteitsplan heeft als doel de kwaliteit van flexibele woonontwikkelingen te verhogen. De opstellers zeggen daar zelf over:

Ruimtelijke kwaliteit bij industriële woningbouw

Het College van Rijksadviseurs en de Federatie Ruimtelijke kwaliteit publiceerden een Architectonisch kader voor ruimtelijke kwaliteit bij industriële woningbouw.

Rekenmodel verplaatsbare woningen

Door de grote behoefte aan nieuwe woningen is de aandacht voor flexibele, verplaatsbare woningen sterk toegenomen. De businesscase van projecten met verplaatsbare woningen ziet er anders uit dan die van reguliere nieuwbouwprojecten. Dat komt vooral doordat de tweede exploitatietermijn en latere exploitatietermijnen ongewis en variabel zijn. Zowel bij gemeenten, corporaties als andere beleggers speelt de…

Frits Palmboom: ‘Mijn zorg is de enorme nadruk op snelheid bij fabrieksmatig bouwen’

Huidige bouwsystemen schieten vaak tekort om de ruimtelijke kwaliteit van fabriekswoningen te waarborgen, waarschuwt stedenbouwkundige Frits Palmboom.

Brochure “Woningconcepten en hun prestaties”

Begin oktober verscheen de brochure “Woningconcepten en hun prestaties”, die inzicht geeft in de circulariteit van verschillende woningconcepten, waaronder meerdere modulair gebouwde woningen.

Snellere bouwplantoets: typegoedkeuring modulaire woningen van start

Zeven modulaire woningbouwers zijn gestart met een pilotproject om tot typegoedkeuring van hun woningconcepten te komen. Barli, Daiwa, Hodes, De Groot Vroomshoop, De Meeuw, Startblock en Ursem verwachten met het uit te reiken KOMO-attest met-product-certificaat hun projecten straks veel sneller door de bouwplantoetsen heen te loodsen.

Inkooptraject Aedes voor 8.000 flexwoningen

Hoe staat het met het inkooptraject van Aedes voor 8.000 flexwoningen? Pieter Schipper van Aedes en Michelle van Dijk het ministerie van BZK vertellen u meer.

Hoog bouwen met modules – verslag bijeenkomst

Internationaal wordt modulair bouwen vaak ingezet op kleine, lastige binnenstedelijke locaties. Logisch eigenlijk, want de bouwtijd op locatie is veel korter. Ook zijn er minder transportbewegingen omdat modules kant-en-klaar geleverd worden. Dat scheelt een hoop overlast en extra bouwkosten die vaak horen bij de logistiek van kleine binnenstedelijke locaties. Waarom doen we dat in Nederland…

Industrieel bouwen en de arbeidsmarkt

Uit onderzoek van het EIB blijkt dat industrialisatie leidt tot een verschuiving van handwerk naar een meer geautomatiseerd proces. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen elementen- en modulebouw. De kosten verschuiven van arbeid naar hogere kapitaalkosten waardoor per saldo een reductie van 8% van de bouwkosten gerealiseerd kan worden als het proces in hoge mate geïndustrialiseerd…

Concurrerend bouwen met hout, 11 mei 2023 – Update/terugblik

'Concurrerend bouwen met hout' was het actuele thema voor de bijeenkomst van Platform 3D Modulaire Woningbouw die donderdag 11 mei jl. plaatsvond. Hodes Huisvesting was dit keer gastheer voor de ruim 50 geïnteresseerden voor het programma met onder andere pitches en een paneldiscussie over de vraag 'Waarom modulaire houtbouw?'

Hoogwaardig ontwerpen met modules, 5 april – Update/terugblik

Hoe ontwerp je hoogwaardige woningen en woongebouwen met modules? Dat kwam aan de orde tijdens en voorafgaand aan de rondleiding bij het project STEK in de Groote Wielen. Barli leverde net de eerste 30 woningen op van de in totaal 205 die er komen. Een mooi moment om ze te bekijken.

Houtbouw: goed voor het klimaat, gunstig voor de stikstof-problematiek!

Woningcorporatie Woonwaard realiseert in Heerhugowaard een complex van 59 woningen.